SIaP Speciální izolace a povrchy, s.r.o.

Sídlo firmy a kancelář: Hřbitovní 300, 642 00 Brno-Modřice tel./fax: 516 410 236
E-mail, www: siap@siap.cz, http://www.siap.cz/

Izolace proti vodě, radonu, injektáže

V této oblasti působení firmy nabízíme provádění izolaci pro objekty občanské a bytové výstavby i průmyslové a inženýrské stavby.
Charakterizovat lze tuto oblast tím, že se zabýváme technologiemi nanášenými v tekutém stavu - různé druhy nátěrových a stěrkových systémů dle požadavků na funkci.
 
Z hydroizolace mostních objektů - stěrkové i stříkané technologie
izolace proti vodě
hydroizolace spodních staveb

dodatečné izolace pomocí injektáží
injektáže zpevňující
izolace proti radonu


Provedení hydroizolace konstrukce
ocelového mostu - Lupěné

Oprava hydroizolace konstrukce 
Karlova mostu - Praha