SIaP Speciální izolace a povrchy, s.r.o.

Sídlo firmy a kancelář: Hřbitovní 300, 642 00 Brno-Modřice tel./fax: 516 410 236
E-mail, www: siap@siap.cz, http://www.siap.cz/

Předúpravy povrchů

Do této oblasti lze zahrnout všechny technologické operace související s úpravou podkladu určeného k povrchovým úpravám dalšími technologiemi.

tryskání broky

broušení 

frézovaní 

sanace podkladu 

tryskání VVP

 
Do této oblasti nabídky lze zahrnout všechny přípravné práce před pokládkou následných vrstev podlah nebo chemicky odolných izolací.
Patří sem technologie tryskání broky, broušení, frézování povrchů a tryskání VVP. Tyto technologie je možno kombinovat a tak dosahovat optimálního výsledku skloubením výhod a tím i konečného účinku.

Jako další doplněk výše uvedených postupů je třeba zmínit technologické operace sloužící ke zpevnění podkladu, sanace trhlin a provádění reprofilačních vrstev. Obvykle se tyto technologie opět uplatňují ve vzájemné kombinaci a tím se dosahuje požadovaného výsledku.

Tyto přípravné práce zajišťují potřebné parametry podkladních vrstev a s uplatněním výše uvedených technologických postupů z oblasti povrchových úprav umožňují nabídnout provedení a dodávky prací na základě Vašich potřeb a možností.


Sanace podkladu - zpevňování trhlin a prasklin

Příprava podkladu broušením povrchu