SIaP Speciální izolace a povrchy, s.r.o.

Sídlo firmy a kancelář: Hřbitovní 300, 642 00 Brno-Modřice tel./fax: 516 410 236
E-mail, www: siap@siap.cz, http://www.siap.cz/

Opravy průmyslových podlah

Nabídka firmy disponuje materiály, technologiemi a zkušenostmi z oblasti oprav a rekonstrukcí průmyslových podlah. Mimo kompletních oprav se zabýváme i technologiemi pro opravu drobných vad a poruch. Tímto lze zpomalit destrukci podlahy, zachovat provoz a dočasně oddálit větší opravu povrchů.
 
Technologiemi pro tuto oblast jsme schopni řešit defekty, jako jsou lokální výtluky, praskliny a trhliny, porušené okraje dilatačních spár apod. Provádění těchto technologií přímo navazuje na důkladné seznámení se s problematikou, průzkum na místě a eventuálně provedení expertizy stavu konstrukce. Následná technologická příprava umožňuje zvážení postupů a uplatnění těchto technologií nejvhodnějším způsobem.

Je nutno mít na zřeteli, že tyto technologie nejsou konečným řešením pro Vaše podlahové konstrukce. Mohou však dočasně ekonomicky a rychle řešit okamžité potřeby Vašeho provozu.

Řešení Vaší okamžité situace 
Ekonomické a rychlé řešení:
praskliny
výtluky
porušené dilatační spáry
opravy malého rozsahu

Opravy podlah - POTRAVINY Praha