SIaP Speciální izolace a povrchy, s.r.o.

Sídlo firmy a kancelář: Hřbitovní 300, 642 00 Brno-Modřice tel./fax: 516 410 236
E-mail, www: siap@siap.cz, http://www.siap.cz/

Chemicky odolné izolace

U velké části povrchů je kladen důraz mimo standardní parametry i na odolnost proti vlivům agresivních médií. Naše firma se věnuje i této problematice povrchů jímek, stěn i podlah výrobních provozů.
 
Pro tuto oblast je velmi důležité seznámení se s konkrétními podmínkami provozu a tím i zatížení, tj. typ média, kterému má povrch odolat, teplota a koncentrace této látky a v neposlední řadě i charakter požadované odolnosti - trvalý kontakt, občasné úkapy nebo havarijní stav.

V nemnoha případech je obvyklý požadavek kombinace chemického i mechanického zatížení.

Pro tuto oblast navrhujeme individuální řešení zohledňující požadované podmínky.

K dispozici je celá řada možných provedení - speciální nátěrové technologie, samonivelační stěrky až po vysoce odolné vícevrstvé laminátové skladby.


Chemicky odolná povrchová úprava povrchu havarijní jímky

Chemicky odolná izolace záchytné jímky